VÀI LỜI TÂM SỰ- PHẦN 10

 

                  Các bạn đồng nghiệp thân mến,

      Như đã hứa với các bạn trong phần tâm sự 9, tôi đưa lên  Web  videos về các buổi giảng Siêu âm bụng căn bản mà tôi đã giảng và hướng dẫn thực hành trong 3 tháng đầu năm 2020 tại TTYK Medic để các bạn nào không có dịp tham dự cũng có thể học được. Công này phải dành cho BS Lê Trọng Đại đã trực tiếp thu hình cũng như thu âm các buổi giảng này. Cảm ơn BS Đại.

      Các bác sĩ học viên từ mọi miền Đất Nước tham dự các buổi siêu âm bụng căn bản tại TT.Medic.                                         (Người đứng thứ tư tính từ bên phải là BS Lê trọng Đại công tác tại Hà Nội)

Sau đây là tổng cộng 9 videos và 1 bài giảng=

 

Phần lý thuyết:

LT 1: “BS Khoáng tâm sự”: https://youtu.be/-jefwOCNu1I

LT 2: “Sinh hoạt CĐHẢ tại Medic, bàn về Y Đức”: https://youtu.be/jfBXsgVmOPY

LT 3: “Bàn về Viêm tụy cấp, Xoắn đại tràng và Viêm ruột thừa , BS Đại tâm sự” :https://youtu.be/ndgtpd9GhU

LT 4: “Những điều cần nhớ khi làm về CĐHẢ”: https://youtu.be/wjkezZADOtk

LT 5: “Cách khám siêu âm bụng và giải phẫu cắt lớp bụng” ( bài giảng trong mục Siêu âm tổng quát trên Website nảy).

 

 Phần thực hành:

TH 1: “Thầy Khoáng hướng dẫn khám siêu âm bụng căn bản” : https://youtu.be/2ACD5Ik__EQ

TH 2: “Siêu âm bụng cho người mới thực tập, phần 1”: https://youtu.be/lBNY4uKHWUQ

TH 3: “Siêu âm bụng cho người mới thực tập, phần 2”: https://youtu.be/B4C-AIFcR4Y

TH 4: “Siêu âm bụng cho người mới thực tập, phần 3”: https://youtu.be/HeueK737lF4

TH 5: “Siêu âm bụng cho người mới thực tập, phần 4”: https://youtu.be/EkOBZWnm1Yg.

                 

              Cầu chúc các bạn đồng nghiệp cùng quý quyến vui mạnh, an lành và may mắn.

 

                                                                                  North Carolina, USA, ngày 8 tháng 7 năm 2020

                                                                                                   BS NGUYỄN QUÝ KHOÁNG