In bài này
Chuyên mục: Thông tin
Lượt xem: 413

Tổng hợp về GOOGLE MEET

1. TẠO LỚP HỌC GOOGLE MEET
https://youtu.be/7Fp333YwPTo
2. CỐ ĐỊNH LINK HỌC GOOGLE MEET
https://youtu.be/sMIBHSLF09o
3. TRÌNH CHIẾU POWERPOINT VẪN NHÌN THẤY HỌC SINH
https://youtu.be/LEmhMx9T5_g
4. ĐIỂM DANH TỰ ĐỘNG TRONG GOOGLE MEET
https://youtu.be/MhDny7VNjjw
5. KHẮC PHỤC LỖI CHỮ BỊ NGƯỢC TRONG GOOGLE MEET
https://youtu.be/lxwCHdpQgws
6. ĐỔI TÊN GIÁO VIÊN, HỌC SINH TRONG GOOGLE MEET
https://youtu.be/GwAOw5-1b6U
7. CHIA SẺ ÂM THANH, VIDEO TRÊN GOOGLE MEET
https://youtu.be/UX6bBDxvu8A
8. HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA LỚP HỌC 
https://youtu.be/WelmLuJUNcA
9.KHẮC PHỤC LỖI CHỮ, MÀN HÌNH  BỊ NGƯỢC 
https://youtu.be/lxwCHdpQgws
10. CHIA SẺ ÂM THANH, VIDEO TRONG GOOGLE MEET
https://youtu.be/UX6bBDxvu8A
11. TỰ ĐỘNG CHẤP NHẬN HỌC SINH TRONG GOOGLE MEET
https://youtu.be/2927Vs2fJD4
12. ĐIỂM DANH TỰ ĐỘNG TRONG GOOGLE MEET
https://youtu.be/MhDny7VNjjw
https://www.youtube.com/watch?v=8zVJMHSqg_0
13. LÊN LỊCH HỌP/HỌC TRÊN GOOGLE MEET
https://www.youtube.com/watch?v=8zVJMHSqg_0
14. HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỂ NHÌN THẤY TẤT CẢ HỌC SINH KHI THAM GIA LỚP HỌC BĂNG GOOGLE MEET
https://youtu.be/dPImDG57s_k
15. Đổi tên giáo viên học sinh bằng điện thoại trên google meet
https://youtu.be/9NrOXdgVrl0
16. Tạo lớp học nhiều hơn 100 người trên google meet.
https://youtu.be/2ytQwpcEUhQ
17. Thay đổi ngôn ngữ từ tiếng anh sang tiếng việt trên google meet
https://youtu.be/u-hS0qrxKJA
18. Hiển thị tất cả thành viên tham gia google meet
https://youtu.be/dPImDG57s_k
19. Tiện ích rất cần nếu quý thầy cô dạy học bằng google meet
https://youtu.be/8zUZ_hqQS2g