Tổng hợp về GOOGLE MEET

1. TẠO LỚP HỌC GOOGLE MEET
2. CỐ ĐỊNH LINK HỌC GOOGLE MEET
3. TRÌNH CHIẾU POWERPOINT VẪN NHÌN THẤY HỌC SINH
4. ĐIỂM DANH TỰ ĐỘNG TRONG GOOGLE MEET
5. KHẮC PHỤC LỖI CHỮ BỊ NGƯỢC TRONG GOOGLE MEET
6. ĐỔI TÊN GIÁO VIÊN, HỌC SINH TRONG GOOGLE MEET
7. CHIA SẺ ÂM THANH, VIDEO TRÊN GOOGLE MEET
8. HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA LỚP HỌC 
9.KHẮC PHỤC LỖI CHỮ, MÀN HÌNH  BỊ NGƯỢC 
10. CHIA SẺ ÂM THANH, VIDEO TRONG GOOGLE MEET
11. TỰ ĐỘNG CHẤP NHẬN HỌC SINH TRONG GOOGLE MEET
12. ĐIỂM DANH TỰ ĐỘNG TRONG GOOGLE MEET
13. LÊN LỊCH HỌP/HỌC TRÊN GOOGLE MEET
14. HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỂ NHÌN THẤY TẤT CẢ HỌC SINH KHI THAM GIA LỚP HỌC BĂNG GOOGLE MEET
15. Đổi tên giáo viên học sinh bằng điện thoại trên google meet
16. Tạo lớp học nhiều hơn 100 người trên google meet.
17. Thay đổi ngôn ngữ từ tiếng anh sang tiếng việt trên google meet
18. Hiển thị tất cả thành viên tham gia google meet
19. Tiện ích rất cần nếu quý thầy cô dạy học bằng google meet