CẬP NHẬT - SIÊU ÂM 2018

SẢN PHỤ KHOA

1. Siêu âm thai quý 1

2. Siêu âm thai lạc chỗ

 

MẠCH MÁU

1. Cập nhật đánh giá độ hẹp động mạch cảnh trong bằng siêu âm Doppler

2. Siêu âm Doppler động mạch đốt sống