TÀI LIỆU HỘI THẢO CỘNG HƯỞNG TỪ

BỤNG - CHẬU (27 - 28-6-2024)

 1. MRI GAN - KỸ THUẬT - ALAIN LUCIANI/EDOUARD REIZINE
 2. MRI Các U Gan Lành Tính - Phần 1 - ALAIN LUCIANI/EDOUARD REIZINE
 3. MRI Các U Gan Lành Tính - Phần 2 - ALAIN LUCIANI/EDOUARD REIZINE
 4. MRI các u ác tính - Phần 1 - ALAIN LUCIANI/EDOUARD REIZINE
 5. MRI các u ác tính - Phần 2 - ALAIN LUCIANI/EDOUARD REIZINE
 6. Vai trò của MRI ruột non trong bệnh Crohn - Bác sĩ Marjan DJABBARI
 7. CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI) TỤY - Marjan DJABBARI
 8. Vai trò MRI trong đánh giá độ lan rộng tại chỗ tại vùng ban đầu của ung thư trực tràng – Phần 1 – Pigneur F., Djabbari M., Tran Van Nhieu J., Brunetti F.
 9. Vai trò MRI trong đánh giá độ lan rộng tại chỗ tại vùng ban đầu của ung thư trực tràng – Phần 2 – Pigneur F., Djabbari M., Tran Van Nhieu J., Brunetti F.
 10. Vai trò MRI sau điều trị tân hỗ trợ ung thư trực tràng - Pigneur F., Djabbari M., Tran Van Nhieu J., Brunetti F., Luciani Alain
 11. Vai trò MRI trong bilan đánh giá các thương tổn hậu môn-đáy chậu ở bệnh Crohn - Marjane DJABBARI
 12. MRI phụ khoa Kỹ thuật và tổng quan - LAURE FOURNIER, JONAS DEIDIER, JONATHAN ZERBIB, BENJAMIN MORINO, ALEXANDRE BELLUCCI
 13. MRI ung thư cổ tử cung - LAURE FOURNIER, JONAS DEIDIER, JONATHAN ZERBIB, BENJAMIN MORINO, ALEXANDRE BELLUCCI
 14. MRI Ung thư nội mạc tử cung - LAURE FOURNIER, JONAS DEIDIER, JONATHAN ZERBIB, BENJAMIN MORINO, ALEXANDRE BELLUCCI
 15. MRI các nhân xơ tử cung - LAURE FOURNIER, JONAS DEIDIER, JONATHAN ZERBIB, BENJAMIN MORINO, ALEXANDRE BELLUCCI
 16. Chẩn đoán phân biệt nhân xơ và sarcoma tử cung trên MRI - LAURE FOURNIER, JONAS DEIDIER, JONATHAN ZERBIB, BENJAMIN MORINO, ALEXANDRE BELLUCCI
 17. Ca lâm sàng các khối u phần phụ điển hình - LAURE FOURNIER, JONAS DEIDIER, JONATHAN ZERBIB, BENJAMIN MORINO, ALEXANDRE BELLUCCI
 18. MRI Các khối phần phụ - LAURE FOURNIER, JONAS DEIDIER, JONATHAN ZERBIB, BENJAMIN MORINO, ALEXANDRE BELLUCCI
 19. MRI Khối phần phụ LAURE FOURNIER, JONAS DEIDIER, JONATHAN ZERBIB, BENJAMIN MORINO, ALEXANDRE BELLUCCI
 20. MRI Niệu - Edouard Reizine
 21. MRI Tuyến tiền liệt PI-RADS 2.1 - Edouard Reizine
 22. MRI U thận - Edouard Reizine
 23. MRI Bàng quang - Edouard Reizine