HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

---------0---------

HỘI NGHỊ KHOA HỌC

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TP HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG

ĐẮK LẮK 05/04/2019

 

Tên đề tài   Báo cáo viên
Tác dụng sinh học của tia X  Download  Bs. Nguyễn Anh Tuấn
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y khoa  Download  PGs. Thoại Nam