HỘI NGHỊ SIÊU ÂM TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA

The 3rd National Congress of Vietnamese Society of Ultrasound in Medicine

Hà Nội, ngày 11-12/01/2019

Ha Noi Capital, on January 11th -12th, 2019

 

Ngày 11/01/2019 – Hội trường A – HALL A

08.00

KHAI MẠC

OPENING SPEECHES

 

08.30

Tương lai của siêu âm điều trị

Future of therapeutic ultrasound

Bs. Phan Thanh Hải

09.00

Đồng bộ hóa siêu âm và cộng hưởng từ

Simultaneous multimodality imaging of ultrasound and MR

Prof. Iwaki Akiyama

09.30

Cập nhật những cái mới trong siêu âm đàn hồi gan

What is new in liver elastography

Prof. Ioan Sporea

10.30

Khảo sát bướu đặc tuyến tụy

Decision making in solid pancreatic tumours

Prof. Christoph F. Dietrich

11.00

Vai trò của siêu âm trong đánh giá bướu thận

Problematic renal masses: role of ultrasound

Prof. Seung Hyup Kim

11.30

Siêu âm túi mật với độ phân giải cao: Có gì mới?

High resolution gallbladder ultrasoundWhat is new?

Prof. Byung I Choi

13.30

Siêu âm qua ngã trực tràng: kỹ thuật và chỉ định lâm sàng

Transrectal Ultrasound (TRUS): technique and clinical indications

Prof. Christian Nolsøe

14.00

Hướng dẫn mới của EFSUMB trong siêu âm dạ dày-ruột

EFSUMB new guidelines on gastrointestinal ultrasound (GIUS)

 

Prof. Odd Helge Gilja

14.30

Siêu âm trong chẩn đoán xác định và phân biệt liệt ruột cơ năng

Ultrasound in detection and differentiation of ileus

Prof. Dieter Nuernberg

15.30

Khảo sát Doppler động mạch cảnh trong cho quyết định điều trị

Use of Doppler in internal carotid artery stenosis for treatment decision

Prof. Leandro Fernandez

16.00

Siêu âm chẩn đoán bệnh lý ống tiêu hóa

Diagnostic ultrasound of digestive tube diseases

Bs. Nguyễn Quang Trọng

16.30

Siêu âm bướu phần mềm vùng cổ bàn tay

Ultrasound of the wrist and hand masses

Bs. Đỗ Việt Anh

16.40

Siêu âm bướu phần mềm chi dưới

Ultrasound of the lower extremity masses

Bs CK1. Phan Thanh Hải Phượng

16.50

Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán bướu bàng quang

Role of ultrasound in diagnosis of bladder tumor

Bs CK2. Lê Thanh Toàn

 

Ngày 11/01/2019 – Hội trường B – HALL B

08.00

 

 

 

08.30

Mục tiêu siêu âm thai quý I vào thời điểm 11 tuần -13 tuần 6 ngày

Objectifs de l’échographie du premier trimestre de la grossesse réalisée entre 11 et 13+6 SA

Prof. Michel Collet

09.00

Vai trò của siêu âm Doppler động mạch tử cung trong việc theo dõi thai

Place du Doppler utérin dans la surveillance de la grossesse

Prof. F. Perrotin

09.30

Phát hiện các bất thường vùng đầu thai nhi quý II và quý III

Dépistage des anomalies du pôle céphalique au second et troisième trimestres de la grossesse

Prof. Michel Collet

10.30

Thai đôi một màng đệm: biến chứng và theo dõi

 

Grossesses gémellaires monochoriales: complications et prise en charge

Prof. F. Perrotin

11.00

Siêu âm cột sống thai nhi

 

Echographie anténatale du rachis foetal

Prof. Michel Collet

11.30

Tiếp cận chẩn đoán di truyền khi thai có bất thường siêu âm

Prenatal genetic testing in fetal abnormality by ultrasonography

Bs CK1. Nguyễn Vạn Thông

13.30

Siêu âm 3D đã trở thành thường quy trong sản phụ khoa?

3D ultrasound-has the time come for routine use in Ob-Gyn?

Prof. Jacques Abramowicz

14.00

Siêu âm cổ tử cung và bánh nhau để có dự hậu tốt

Scanning the cervix & placenta for best clinical outcomes

Prof. Sue Westerway

14.30

Ứng dụng siêu âm đàn hồi trong sản-phụ khoa

Application of elastography ultrasound in Obs-Gyn

PGS Ts. Nguyễn Phước Bảo Quân

15.30

Các trường hợp lâm sàng

Cas Cliniques

Prof. Michel Collet

16.00

Các trường hợp lâm sàng

Cas Cliniques

Prof. F. Perrotin

16.30

Vòng lạc chỗ trong ổ bụng: nhân 12 trường hợp phát hiện tại Medic TPHCM

 

Intraabdominal migrating of intrauterine devices: Review of 12 cases collected from 2008 to 2018  at Medic Medical Center HCMC.

Bs CK2. Jasmine Thanh Xuân

16.40

Nghiên cứu áp dụng phân loại GI-RADS trên siêu âm trong chẩn đoán khối u buồng trứng

GI-RADS classification in ultrasound evaluation of ovarian tumors

Bs. Trần Nhật Quỳnh

16.50

Nghiên cứu áp dụng phân loại IOTA trong đánh giá khối u buồng trứng bằng siêu âm đầu dò âm đạo

Application of IOTA classification in evaluation of ovarian tumors by transvaginal probe

Bs. Nguyễn Hoàng Quân

 

Ngày 11/01/2019 – Hội trường C – HALL C

08.00

 

 

 

08.30

Trí tuệ nhân tạo và siêu âm có trọng điểm

Artificial Intelligence and Point of Care Ultrasound

Prof. Michael Blaivas

09.00

Siêu âm ở bệnh nhân khó thở

Ultrasound in the breathless patient

Prof. Adrian Goudie

09.30

Siêu âm đo đường kính dây thần kinh thị giác trong theo dõi áp lực nội sọ

Measurement of

Optic nerve sheath by ultrasound in ICP monitoring

Bs. Vương Xuân Trung

09.40

Siêu âm đánh giá IVC trong hồi sức cấp cứu

 

Ultrasound of IVC in fluid assessement in emergency setting

Ths Bs. Khương Quốc Đại

09.50

RUSH and BLUE protocol: Hướng dẫn truyền dịch bằng siêu âm cấp cứu

RUSH and BLUE protocolin guidance of fluid resuscitation in emergency care

Ts Bs. Nguyễn Hữu Quân

10.30

Cạm bẫy trong siêu âm đàn hồi tuyến vú

Pitfalls in elastography ultrasound of the breast

Prof. Yi- Hong Chou

11.00

Phân loại BI-RADS trong siêu âm tuyến vú

BI-RADS classification in breast ultrasound

Ths Bs. Hoàng Thị Ngọc Hà

11.30

Siêu âm phát hiện tổn thương tái phát thành ngực và di căn sau mổ ung thư vú

Recurrent lesions and metastasis at the chest wall: Role of breast ultrasound in follow-up post breast cancer surgery

Bs CK2. Jasmine Thanh Xuân

13.30

Ứng dụng siêu âm đàn hồi trong khảo sát bệnh lý tuyến giáp

 

Application of elastography ultrasound in thyroid ultrasound

PGS Ts. Nguyễn Phước Bảo Quân

14.00

Ứng dụng siêu âm đàn hồi ARFI trong chẩn đoán các tổn thương dạng nốt tuyến giáp

ARFI elastography in the diagnosis of thyroid nodules

Bs. Đậu Thị Mỹ Hạnh

14.15

Siêu âm bướu vùng đầu cổ

Ultrasound of superficial head and neck masses

Bs CK2. Đỗ Thị Ngọc Hiếu

14.30

Tổng quan về phân loại TI-RADS trong siêu âm tuyến giáp

Overview about TI-RADS classification in thyroid ultrasound

Bs. Nguyễn Quang Trọng

 

Ngày 12/01/2019 – Hội trường A – HALL A

08.00

Khảo sát siêu âm đa thông số động mạch cảnh

Multiparametric ultrasound examination of carotid arteries

PGS Ts. Nguyễn Phước Bảo Quân

08.30

Cạm bẫy trong siêu âm Doppler mạch máu

Pitfalls in vascular Doppler ultrasound

Bs. Nguyễn Quang Trọng

09.00

Đánh giá chức năng thất trái trên siêu âm tim

How to evaluate left ventricular function by echocardiography

Ts Bs. Nguyễn Thị Thu Hoài

09.30

Các bước cơ bản đánh giá sức căng cơ tim

Basic steps for strain imaging by echocardiography

Ts Bs. Nguyễn Thị Thu Hoài

10.30

Siêu âm tim 3D trong đánh giá và can thiệp các bệnh lý van tim

Three-dimentional echocardiography in valvular assessment and intervention

Ts Bs. Nguyễn Thị Thu Hoài

11.00

Siêu âm đánh dấu mô: Một vũ khí lâm sàng được mong ước hay chỉ là một công cụ tiếp thị?

Speckle-tracking echocardiography: A desirable clinical weapon or just a marketing tool?

PGS Ts. Lê Minh Khôi

11.30

Siêu âm tim bẩm sinh: Những khác biệt quan trọng cần lưu ý trong thực hành

Echocardiography in congenital heart disease: Some important differences from adult echocardiography that we need to bear in mind

PGS Ts. Lê Minh Khôi

13.30

Các bệnh tim bẩm sinh có thông liên thất và đại động mạch cưỡi ngựa

CHDs have VSD and great artery override

Ts Bs. Lê Kim Tuyến

14.00

Siêu âm tim thai dự đoán hẹp eo động mạch chủ sơ sinh

Prenatal sonographic predictors of neonatal aorta coarctation

Ts Bs. Lê Kim Tuyến

14.30

Bướu máu và dị dạng mạch máu

 

Hemangioma and vascular malformations

 

Bs CK2. Đỗ Thị Ngọc Hiếu

15.30

Giãn mao mạch xuất huyết di truyền với dị dạng mạch máu gan: Báo cáo 3 trường hợp trong một gia đình

Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia with Hepatic vascular malformation: Report of 3 cases in a family

Bs CK1. Lê Thị Thanh Thảo

15.40

Nhân trường hợp dị dạng động tĩnh mạch ruột hỗng tràng gây xuất huyết tiêu hóa dưới ở trẻ sơ sinh

 

Arteriovenous malformation of the jejunum causing gastrointestinal hemorrhage in neonate detected by ultrasound.

Bs CK1. Võ Hà Nhật Thúy

15.50

Nhân một trường hợp huyết khối tĩnh mạch lách được chẩn đoán bằng siêu âm Doppler và mổ bắt cầu tái lập lưu thông

A case splenic vein thrombosis detected by ultrasound and successfully treated with bypass surgery spleno-mesenteric shunt.

Bs. Hoàng Phương Thùy

16.00

Nhân một trường hợp Budd-Chiari do tắc tĩnh mạch chủ dưới bởi màng ngăn hiếm gặp

Budd-Chiari syndrome due to membranous obstruction of the inferior vena cava: A case report

Bs CK2. Nguyễn Nghiệp Văn

16.10

So sánh UltraFast Doppler và Doppler thường quy nhân một trường hợp dò động-tĩnh mạch thận

Comparison between UltraFast Doppler and conventional Doppler on renal arterio-venous fistula: A case report

Bs. Trần Thị Thanh Nga

16.20

Đặc điểm hình ảnh siêu âm nội soi trong ung thư trực tràng

Characterization imaging of endoscopic ultrasound in rectal cancer

Bs. Nguyễn Thị Ngọc Anh

16.30

So sánh kỹ thuật ARFI với kỹ thuật siêu âm đàn hồi thoáng qua (TE) trong định lượng xơ hóa gan tại Trung tâm Y khoa Medic

Quantification of Liver Fibrosis at Medic Medical Center: Comparison between Acoustic Radiation Force Impulse Imaging (ARFI) Technique and Transient Elasticity Technique (TE)

Bs CK1. Lê Thanh Liêm

16.45

So sánh siêu âm và X quang bụng không sửa soạn trong chẩn đoán thủng tạng rỗng

Comparison between abdominal ultrasound and X-ray in diagnosis of hollow organ perforation

Bs CK1. Đặng Văn Lắm

 

Ngày 12/01/2019 – Hội trường B – HALL B

08.00

Siêu âm khớp vai: giải phẫu và bệnh lý

Ultrasound of the shoulder: anatomy and pathology

Prof. Jung-Ah Choi

08.30

Siêu âm khớp khuỷu: giải phẫu và bệnh lý

Ultrasound of elbow: anatomy and pathology

Prof. Soo-Jung Choi

09.00

Siêu âm khớp cổ tay và bàn tay: giải phẫu và bệnh lý

Ultrasound of wrist and hand: anatomy and pathology

Prof. Soo-Jung Choi

09.30

Siêu âm khớp gối: giải phẫu và bệnh lý

Ultrasound of knee: anatomy and pathology

Prof. Sun Joo Lee

10.30

Siêu âm khớp cổ chân và bàn chân: giải phẫu và bệnh lý

Ultrasound of ankle-foot: anatomy and pathology

Prof. Sun Joo Lee

11.00

Can thiệp dưới hướng dẫn của siêu âm

Ultrasound-guided intervention

Prof. Jung-Ah Choi

11.30

Bệnh lý gân vùng trên lồi cầu xương cánh tay: Siêu âm chẩn đoán và hướng dẫn can thiệp điều trị

Lateral epicondylitis: Diagnostic ultrasound and ultrasound-guided intervention

Ts Bs. Nguyễn Trường Giang

13.30

Giới thiệu về siêu âm đàn hồi ở trẻ em

Introduction on elastography in children

Prof. Dagmar Schreiber-Dietrich

14.00

Bất thường ống noãn hoàng

Anomalies of Omphalomesenteric duct remnants

Bs CK2.Nguyễn Hữu Chí

14.30

Siêu âm não qua thóp: Tổn thương não trẻ sơ sinh (không bao gồm dị dạng bẩm sinh)

Transfontanellar ultrasound: Neonatal brain lesions (excluding congenital malformations)

Ths Bs. Nguyễn Công Quỳnh

15.30

Thông nối cửa chủ bẩm sinh

Congenital Portosystemic Shunts

Bs CK2. Nguyễn Hữu Chí

16.00

Siêu âm đánh giá tắc nghẽn hệ niệu ở trẻ sơ sinh

Ultrasonography of Hydronephrosis in newborn

Ths Bs. Nguyễn Cao Thùy Trang

16.30

Xoắn túi mật ở trẻ em: Đặc điểm lâm sàng và siêu âm

Gallbladder torsion in children: Clinical and sonographics findings.

Bs CK1. Nguyễn Bùi Thùy Diễm

16.45

Tăng sản cơ tuyến túi mật ở trẻ em: Đặc điểm hình ảnh siêu âm

Sonographics findings of gallbladder adenomyomatosis in children.

Bs CK1. Lê Thị Uyên Phương