HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

---------0---------

HỘI NGHỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh 02 - 03/06/2017