ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ THEO YÊU CẦU XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC - CME

GAN MẬT

Ngày 19/12/2020

Bs Nguyễn Quang Trọng

Download