ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ THEO YÊU CẦU XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC - CME

GAN MẬT

1. Siêu âm định lượng Gan nhiễm mỡ - Bs Lê Thanh Liêm

2. Siêu âm đàn hồi gan 2D Shearwave - Bs Lê Thanh Liêm

3. Siêu âm Doppler mạch máu gan - Bs Nguyễn Quang Trọng

4. Quy trình siêu âm Doppler mạch máu gan - Bs Nguyễn Quang Trọng

5. Tiếp cận siêu âm cấp cứu bệnh lý Gan - Mật - Bs Nguyễn Quang Trọng

6. Quy trình siêu âm cấp cứu Gan - Mật - Bs Nguyễn Quang Trọng

7. Tiếp cận siêu âm chẩn đoán bướu Gan - Mật - Bs Nguyễn Quang Trọng