HỘI ĐAU TP. HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN  NGUYỄN TRI PHƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC - CME

HÌNH ẢNH HỌC CỘT SỐNG VÀ TỦY SỐNG

Ngày 30/11/2019