CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHO LỚP ĐỊNH HƯỚNG CĐHẢ KHÓA 3 / 2019- 2020 TẠI ĐÀ NẴNG

(từ 2/01/2020 đến 9/01/2020)

CHỦ ĐỀ= CĐHẢ PHỔI VÀ BỤNG CẤP

CĐHẢ VỀ BỆNH LÝ PHỔI ( 7 buổi sáng từ 8 h đến 11h 30)=

1/ CĐHẢ NHIỄM TRÙNG PHỔI

2/ CĐHẢ LAO PHỔI

3/ CĐHẢ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH (COPD)

4/ CĐHẢ PHÙ PHỔI CẤP (OAP) VÀ NGUY CẤP HÔ HẤP Ở NGƯỜI LỚN (ARDS)

5/ CĐHẢ UNG THƯ PHỔI

6/ SIÊU ÂM GIÚP ÍCH ĐƯỢC GÌ TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ NGỰC ?

7/ CĐHẢ CHẤN THƯƠNG NGỰC

CĐHẢ VỀ BỆNH LÝ ĐAU BỤNG CẤP (6 buổi chiều từ 13h30 đến 17h)=

8/ TỔNG QUÁT VỀ  CĐHẢ  ĐAU BỤNG CẤP

9/ CĐHẢ THỦNG TẠNG RỖNG

10/ CĐHẢ TẮC RUỘT CƠ HỌC

11/ CĐHẢ VIÊM TỤY CẤP

12/ CĐHẢ VIÊM RUỘT THỪA CẤP

13/ CĐHẢ THIẾU MÁU MẠC TREO RUỘT

14/ CĐHẢ  VỠ LÁCH

GHI CHÚ= 1/ Mỗi buổi gồm 3/4 thời gian là lý thuyết và ¼ thời gian là đặt câu hỏi hoặc trình ca và thảo luận. 2/ Chương trình kéo dài từ ngày 2/01/2020 đến 12hngày 9/01/2020. Các học viên nghỉ ngày chủ nhật 5/01 và dự Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần 4 trong 2 ngày rưỡi từ trưa 9 đến hết 11 tháng 01 năm 2020 tại Đà Nẵng.